Bài 2 Trang 12 SGK Lịch sử 11. Nêu tính chất và ý nghĩa của phong trào đấu tranh 1905-1908 của nhân dân Ấn Độ.

Trung bình: 4,27
Đánh giá: 33
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu tính chất và ý nghĩa của phong trào đấu tranh 1905-1908 của nhân dân Ấn Độ.


- Tính chất: Cao trào cách mạng 1905 - 1908 mang đậm tính dân tộc, dân chủ, là một cuộc Cách mạng dân chủ tư sản.

- Ý nghĩa:

  •   Phong trào mang đậm ý thức dân tộc, ý thức giai cấp (Công nhân tham gia, Tư sản lãnh đạo)
  •   Đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ, góp phần vào trào lưu "Châu Á thức tỉnh" cuối TK XIX.