Bài 2 Trang 120 SGK Lịch sử 10. Hãy trình bày đặc điểm và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Thanh.

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 31
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy trình bày đặc điểm và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Thanh.


- Đây là chiến thắng quân sự đầu tiên sau khi Nguyễn Huệ lên ngôi

- So sánh lực lượng giữa ta và địch có sự chênh lệch lớn lợi thế lực lượng nghiêng về địch. (ta hơn 10 vạn, địch 29 vạn).

- Diễn ra trong thời gian ngắn, hành quân thần tốc, chọn thời điểm đánh bất ngờ làm cho địch không kịp trở tay.

- Nổi bật vai trò của Quang Trung - Nguyễn Huệ

- Cuộc kháng chiến chống Thanh là cuộc kháng chiến cuối cùng chấm dứt sự xâm lược của triều đại phong kiến phương Bắc.