Bài 2 trang 124 SGK Sinh học 10. Virut thực vật lan truyền theo con đường nào?

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 41
Bạn đánh giá: Chưa

Virut thực vật lan truyền theo con đường nào?


- Thành tế bào thực vật được cấu tạo bởi xenlulozo rất vững chắc, virut thực vật không thể tự xâm nhập qua thành này.

- Virut thực vật lan truyền nhờ côn trùng (bọ tri, bọ rày...), một số lan truyền qua phấn hoa, qua hạt, qua các vết trầy xước. Sau khi nhân lên trong tế bào, virut chuyền sang tế bào khác qua cầu sinh chất nối giữa các tế bào và cứ thế lan rộng ra.