Thế nào là phép chiếu hình bản đồ?

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là phép chiếu hình bản đồ?


Phép chiếu hình bản đồ là cách biểu thị mặt cong của Trái Đất lên một mặt phẳng, để mỗi điểm trên mặt cong tương ứng với một điểm trên mặt phẳng.