Bài 2 Trang 132 SGK Lịch sử 10. Những nguyên nhân nào gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn?

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Những nguyên nhân nào gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn?


- Chế độ phong kiến nhà Nguyễn đang trên đà  khủng hoảng.

- Vua quan ăn chơi sa đọa, không chăm lo đời sống nhân dân, hiện tượng tham nhũng, sách nhiễu nhân dân phổ biến.

- Nhà nước huy động toàn bộ  sức người, sức của vào việc xây dựng kinh thành, lăng tẩm,...

- Nhà nước không quan tâm đến sản xuất nông nghiệp,  Thiên tai, hạn hán làm cho mất mùa đói kém thường xuyên xảy ra. Đời sống nhân dân khổ cực.