Bài 3 Trang 132 SGK Lịch sử 10. Trình bày đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến ở nữa đầu TK XIX. So sánh các triều đại trước và phân tích ý nghĩa của nó.

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến ở nữa đầu TK XIX. So sánh các triều đại trước và phân tích ý nghĩa của nó.


- Đặc điểm:

+ Phong trào đấu tranh của ND nổ ra ngay từ đầu triều đại khi nhà Nguyễn vừa lên cầm quyền.
+ Nổ ra liên tục, số lượng lớn.
+ Có các cuộc khởi nghĩa với quy mô lớn và thời gian kéo dài như Phan Bá Vành, Lê Văn Khôi...

- So sánh:

+ Các triều đại trước, các cuộc đấu tranh của nhân dân  thường nổ ra cuối còn nhà Nguyễn lại nổ ra ngay từ đầu triều đại.
+ Quy mô và phạm vi các cuộc đấu tranh lớn hơn các triều đại trước

- Ý nghĩa:

+ Các cuộc đấu tranh nổ ra mạnh mẽ nói lên mâu thuẫn xã hội thời kì này hết sức sâu sắc
+ Triều đình nhà Nguyễn đang lâm vào tình trạng khủng hoảng.