Bài 1 Trang 132 SGK Lịch sử 10. So sánh tình hình xã hội nước ta ở nữa đầu thế kỉ XIX với TK XVIII.

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 58
Bạn đánh giá: Chưa

So sánh tình hình xã hội nước ta ở nữa đầu thế kỉ XIX với TK XVIII.


* Xã hội: có 2 giai cấp

- Giai cấp thống trị bao gồm vua quan, địa chủ, cường hào.
- Giai cấp bị trị bao gồm đại đa số là nông dân.

* Đời sống nhân dân:

- Phải chịu cảnh sưu cao, thuế nặng.
- Chế độ lao dịch nặng nề.
- Thiên tai, mất mùa, đói kém thường xuyên.

Đời sống của nhân dân cực khổ hơn so với các triều đại trước.

Mâu thuẫn xã hội  lên cao bùng nổ các cuộc đấu tranh.