Bài 2 trang 132 SGK Sinh học 12. Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong ...

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 54
Bạn đánh giá: Chưa

Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm loàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ. Hãy giải thích cơ chế hình thành loài bông mới có bộ NST 2n = 52.


Ta thấy loài bông trồng ở Mĩ có 52 NST nhưng có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ ⟹ mang bộ NST lưỡng bội của 2 loài: loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm loàn NST lớn, loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ.

Loài bông trồng ở Mĩ này được hình thành nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa: