Bài 2 Trang 143 SGK Hóa Học 10

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

2. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum H­2S2O7 là

A. +2.              

B. +4.              

C. +6.                

D. +8.


C