Bài 2 trang 18 SGK Sinh học 10. Tại sao khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết lại tìm xem ở đó có nước hay không?

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 223
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết lại tìm xem ở đó có nước hay không?


 Khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ các nhà khoa học trước hết lại tìm xem ở đó có nước hay không vì:

   - Nước là thành phần chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống:

    + Nước chiếm từ 70-90% khối lượng cơ thể.

    + Nước là dung môi hòa tan các chất cần thiết của cơ thể.

    + Nước là môi trường cho các phản ứng trao đổi chất của cơ thể.

    + Nước vận chuyển, chuyển hóa các chất giúp cơ thể duy trì sự sống.

   - Nước là môi trường sống ban đầu của mọi sự sống trên một hành tinh.

Vậy ở đâu có nước thì ở đó có sự sống, nên các nhà khoa học trước hết tìm xem ở đó có nước hay không.