Câu hỏi thảo luận trang 161, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Những báo động về thủng tầng ô dôn, về sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính có phải là những báo động về khủng hoảng môi trường không?


Khi hoạt động công nghiệp thải vào môi trường một lượng lớn các khí thả như CO2, SO2, CO3, SO4, CFC... gây nên hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm cho nhiệt độ Trái Đất nóng lên và thủng tầng Ô dôn. Đây là những biểu hiện về báo động về khủng hoảng môi trường nghiêm trọng.