Bài 2 trang 34 SGK Hình học 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Trong mặt phẳng tọa độ cho điểm và đường thẳng  có phương trình Tìm ảnh của

a) Qua phép tịnh tiến theo vectơ

b) Qua phép đối xứng trục

c) Qua phép đối xứng qua gốc tọa độ;

d) Qua phép quay tâm góc


Gọi là ảnh của qua các phép biến hình.

a. Qua phép tịnh tiến

+ Vì  song song hoặc trùng  nên  có dạng : 

Ta thấy 

Vậy : 

b. Qua phép đối xứng trục Oy : 

+  Gọi  và  là ảnh của  ta có 

Vậy 

c. Đối xứng qua gốc tọa độ : 

Vậy 

d. Qua phép quay tâm O góc quay 

Vì 

Vậy