Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng SGK Hình Học lớp 11