Bài 7: Phép vị tự

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 7: Phép vị tự SGK Hình Học lớp 11