Bài 2 trang 39 SGK Sinh học 11. Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất?

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 515
Bạn đánh giá: Chưa

Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất?


Quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên trái đất vì:

     - Sản phẩm của quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng, làm nguyên liệu cho công nghiệp, làm dược liệu,…

     - Quang hợp lấy khí CO2 và giải phóng khí O2 giúp điều hòa không khí, cung cấp O2 cho sự sống.

     - Chuyển hóa quang năng (năng lượng ánh sáng) thành hóa năng (năng lượng trong các liên kết hóa học) trong các sản phẩm quang hợp, duy trì hoạt động của sinh giới.