Bài 2 trang 49 SGK 10. Biểu hiện sự phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á?

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 55
Bạn đánh giá: Chưa

Biểu hiện sự phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á thế kỉ X- XVIII được biểu hiện như thế nào?


*  Giai đoạn nửa sau TK X đến nửa đầu TK XVIII:

- Là giai đoạn phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến

-  Tên và địa bàn một số quốc gia tiêu biểu: Đại Việt, Ăng Co, Pa-gan Tôn-gu, Su-kô-thay, Lan-xang...

- Kinh tế phát triển: cung cấp lúa gạo với số lượng lớn; sản phẩm thủ công, hương liệu, lái buôn tập trung về đây buôn bán với số lượng lớn...

- Chính trị: tập quyền, ổn định.