Bài 3 trang 49 SGK Lịch sử 10. Bảng tóm tắt các giai đoạn lịch sử trong sự phát triển của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX?

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 41
Bạn đánh giá: Chưa

Lập Bảng tóm tắt các giai đoạn lịch sử trong sự phát triển của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX?


THỜI GIAN                               NỘI DUNG                                      BIỂU HIỆN
Từ TK VII - TK X

- Là giai đoạn hình thành các quốc gia phong kiến dân tộc (lấy một bộ tộc đông nhât và phát triển nhất làm nòng cốt)

- Tên và địa bàn một số quốc gia tiêu biểu: Campuchia của người Khơme; Sri Ksé-tria lưu vực sông I-ra-oa-đi; Đva-ra-va-ti ở Mê Nam...

Nửa sau TK X đến nửa đầu TK XVIII

- Giai đoạn phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến

-  Tên và địa bàn một số quốc gia tiêu biểu: Đại Việt, Ăng Co, Pa-gan Tôn-gu, Su-kô-thay, Lan-xang...

- Kinh tế phát triển: lúa gạo; sản phẩm thủ công, hương liệu...

- Chính trị: tập quyền, ổn định.

Nửa sau TK XVIII đến giữa TK XIX

- Là giai đoạn khủng hoảng, suy thoái

- Đứng trước nguy cơ xâm lược của Phương Tây

- Chế độ phong kiến khủng hoảng

- Mâu thuẫn xã hội gay gắt