Câu 2, trang 13, sgk Ngữ văn 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Nhậ xét cách sắp đặt từ ngữ và hiệu quả giao tiếp trong hai câu thơ:

Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn


Bài tập 2: Trật tự sắp xếp khác thường:

- Các cụm danh từ (rêu từng đám, đá mấy hòn) đều sắp xếp danh từ trung tâm (rêu, đá) ở trước tổ hợp định từ + danh từ chỉ loại (từng đám, mấy hòn).

- Các câu đều sắp xếp bộ phận vị ngữ (động từ + thành phần phụ: xiên ngang – mặt đất, đâm toạc – chân mây) đi trước bộ phận chủ ngữ (rêu từng đám, đá mấy hòn).

Tác dụng: Nhấn mạnh ý, tạo âm hưởng mạnh cho câu thơ và tô đậm các hình tượng thơ.