Bài 2 Trang 89 SGK Lịch sử 11. Phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Campuchia giữa hai cuộc chiến tranh thế giới diễn ra như thế nào?

Trung bình: 4,27
Đánh giá: 56
Bạn đánh giá: Chưa

Phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Campuchia giữa hai cuộc chiến tranh thế giới diễn ra như thế nào?


Nội Dung 

Tên cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Lào

- Ong Kẹo và Comanđam

- Chậu Pachay

- Dài 30 năm;

- 1918 - 1922.

CamPuChia

Phong trào chống thuế. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa vũ trang của nhân dân Rôlêphan

1925 -1926

Nhận xét

 

- Phong trào phát triển mạnh mẽ.

- Mang tính tự phát, lẻ tẻ

- Có sự liên minh chiến đấu của cả 3 nước.

- Sự ra đời của ĐCS Đông Dương đã tạo nên sự phát triển mới của cách mạng Đông Dương