Bài 3 trang 121 SGK Sinh học 10. Thế nào là bệnh cơ hội và vi sinh vật gây bệnh cơ hội?

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là bệnh cơ hội và vi sinh vật gây bệnh cơ hội?


- Ở điều kiện bình thường, một số vi sinh vật thường không thể gây bệnh.

- Khi cơ thể yếu, khả năng miễn dịch bị suy giảm thì các vi sinh vật này sẽ gây bệnh. Bệnh này gọi là bệnh cơ hội. Vi sinh vật gây bệnh gọi là vi sinh vật cơ hội.