Bài 5 trang 121 SGK Sinh học 10. Cần phải có nhận thức và thái độ như thế nào để phòng tránh lây nhiễm HIV?

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 79
Bạn đánh giá: Chưa

Cần phải có nhận thức và thái độ như thế nào để phòng tránh lây nhiễm HIV?


Hiện nay chưa có vacxin phòng HIV hữu hiệu. Do vậy, để phòng tránh lây nhiễm HIV chúng ta cần có nhận thức và thái độ đúng đắn.

   - Phải có lối sống lành mạnh.

   - Bài trừ trừ các tệ nạn xă hội.

   - Không tiêm chích ma túy.

   - Đảm bảo an toàn khi truyền máu, ghép tạng, không xăm mình, không dùng chung bơm kim tiêm.

   - Khi mẹ đã bị nhiễm HIV thì không nên sinh con.

   - Nâng cao ý thức cộng đồng, am hiểu về HIV.

   - Tạo điều kiện giúp đỡ người nhiễm HIV hòa nhập cuộc sống.