Bài 4 trang 121 SGK Sinh học 10. Tại sao lại nói HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch?

Trung bình: 4,41
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao lại nói HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch?


Đối tượng tấn công của virut HIV là tế bào limpho T4 (T- CD4), đây là tế bào thuộc hệ miễn dịch. Khi các tế bào này bị HIV tấn công, số lượng tế bào trong cơ thể sẽ bị giảm nhanh chóng, hệ thống miễn dịch trở nên suy yếu và dẫn đến mất khả năng miễn dịch. Vì vậy HIV được gọi là virut gây hội chứng suy giảm miễn dịch.