Bài 3 Trang 136 SGK Lịch sử 10. Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì mà em biết.

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì mà em biết.


Thành tựu văn học, nghệ thuật thế kỉ X - XV:

* Văn học

- Phát triển mạnh từ thời nhà trần, nhất là VH chữ Hán. Tác phẩm tiêu biểu: Hịch tướng sĩ, Bình ngô đại cáo...

- Từ thế kỷ XV VH chữ Hán và chữ Nôm đều phát triển (tác giả: Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi)

- Đặc điểm: Thể hiện tinh thần DT, lòng yêu nước, tự hào DT; Ca ngợi những chiến công oai hùng, cảnh đẹp của quê hương đất nước.

*  Nghệ thuật

- Kiến trúc: Phát triển theo hướng Phật giáo gồm chùa, tháp, đền.( Chùa Một Cột,

Tháp Báo Thiên, Tháp Phổ Minh, chùa Dâu..). Kiến trúc ảnh hưởng Nho giáo: Cung điện, thành quách, (Nhà Hồ), thành Thăng Long.

- Điêu khắc: rồng, hoa sen, vũ nữ...

- Sân khấu: tuồng, chèo, múa rối..

- Âm nhạc: trống cơm, sáo, tiêu, đàn..

Thành tựu văn học, nghệ thuật thế kỉ XVI - XVII:

* Văn học

- Văn học chữ Nôm phát triển mạnh như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Hoan.

- Dòng văn học trong nhân dân nở rộ với các thể loại phong phú: ca dao, tục ngữ, lục bát, truyện cười, truyện dân gian… mang đậm tính dân tộc và dân gian.

- Thế kỷ XVIII chữ Quốc ngữ xuất hiện nhưng chưa phổ biến.

*  Nghệ thuật:

- Một số công trình tiêu biểu: Chùa thiên Mụ, Chùa Tây Phương, Tượng phật bà Quan Âm..

- Nghệ thuật sân khấu: tuồng, chèo, dân ca phát triển.