Bài 1 Trang 136 SGK Lịch sử 10. Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.


Triều đại Thời gian tồn tại Người sáng lập
Ngô 939-965 Ngô Quyền
Đinh 968-980 Đinh Bộ Lĩnh
Tiền Lê 981-1009 Lê Hoàn
1009-1225 Lý Công Uẩn
Trần 1226-1400 Trần Cảnh
Hồ 1400-1407 Hồ Qúy Ly
Lê sơ 1428-1527 Lê Lợi
Mạc 1527-1592 Mạc Đăng Dung
Lê Trung Hưng 1593-1788 Lê Duy Ninh
Tây Sơn 1778-11802 Nguyễn Nhạc
Nguyễn 1802-1945 Nguyễn Ánh