Bài 3 Trang 140 SGK Lịch sử 10. Hãy sưu tầm những câu ca dao về truyền thống yêu nước của dân tộc ta.

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy sưu tầm những câu ca dao về truyền thống yêu nước của dân tộc ta. 


    Nhiễu điều phủ lấy giá gương. 
Người trong một nước phải thương nhau cùng
    Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

     Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba
     Khắp miền truyền mãi câu ca
Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.

      Ru con con ngủ cho lành
Để mẹ múc nước rửa bành con voi
      Muốn coi lên núi mà coi
Coi bà Triệu tướng cưỡi voi, đánh cồng.