Bài 1 Trang 140 SGK Lịch sử 10. ,Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đã hình thành như thế nào?

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đã hình thành như thế nào?


- Lòng yêu nước bắt nguồn từ những tình cảm đơn giản, trong một không gian nhỏ hẹp như: Tình yêu gia đình, yêu quê hương nơi chôn nhau cắt rốn, nơi mình sinh sống gắn bó (Đó là những tình cảm gắn với địa phương).

- Từ khi hình thành quốc gia dân tộc Việt: văn Lang – Âu Lạc những tình cảm gắn bó mang tính địa phương phát triển thành tình cảm rộng lớn – lòng yêu nước.

- Ở thời kỳ Bắc thuộc lòng yêu nước biểu hiện rõ nét hơn.

+ Qua ý thức bảo vệ những di sản văn hoá của dân tộc.

+ Lòng tự  hào về những chiến công, tôn kính các vị anh hùng để từ đó hình thành truyền thống yêu nước Việt Nam.