Bài 3 trang 37 SGK Sinh học 12. Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội: 1 lặn thì cần có các điều kiện gì?

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 110
Bạn đánh giá: Chưa

Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội: 1 lặn thì cần có các điều kiện gì?


Ở phép lai một tính trạng, điều kiện để đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội : 1 lặn là:

    - Bố mẹ đem lai phải dị hợp về một cặp alen.

    - Số lượng con lai phải đủ lớn.

    - Có hiện tượng trội lặn hoàn toàn.

    - Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống như nhau.

    - Quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường.