Bài 3 trang 50 SGK Sinh học 10. Tại sao muốn giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau.

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 438
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao muốn giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau.


 - Rau sau khi được thu hoạch một thời gian ngắn, lượng nước bên trong các tế bào sẽ dần bị mất đi do quá trình thoát hơi nước và rau héo lại.

 - Khi vảy nước vào rau, nước sẽ thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên khiến rau tươi lên, không bị héo.