Bài 1 trang 50 SGK Sinh học 10. Thế nào là vận chuyển thụ động?

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 71
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là vận chuyển thụ động?


- Cơ chế vận chuyển thụ động: Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, không tiêu tốn năng lượng