Bài 3 trang 50 SGK Sinh học 11. Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp.

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 858
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp.


Các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua điều khiển quá trình quang hợp:

    - Tăng diện tích lá (tăng diện tích tiếp nhận ánh sáng): bón phân tưới nước hợp lí, sử dụng kĩ thuật chăm sóc phù hợp cho từng loại cây trồng.

    - Tăng cường độ quang hợp: cung cấp nước, bón phân, chăm sóc hợp lí tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.

    - Tăng hệ số kinh tế:

      + Chọn giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế (hạt, củ,…) với tỉ lệ cao.

      + Bón phân hợp lí.