Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 10. Nêu chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn.

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 67
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn.


 - Một số loại vi khuẩn còn có các cấu trúc được gọi là roi (tiên mao) và lông (nhung mao).

+ Roi có chức năng giúp vi khuẩn di chuyển về phía trước.

+ Lông giúp di chuyển và làm bánh lái, một số vi khuẩn gây bệnh ở người thì lông giúp chúng bám được vào bề mặt tế bào người.