Bài 4 trang 34 SGK Sinh học 10. Nêu vai trò của vùng nhân đối với tế bào vi khuẩn.

Trung bình: 4,55
Đánh giá: 60
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu vai trò của vùng nhân đối với tế bào vi khuẩn.


 Vùng nhân của tế bào nhân sơ chứa vật chất di truyền, có chức năng truyền đạt thông tin di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, điều khiển các hoạt động của tế bào. Vùng nhân của tế bào nhân sơ chỉ chứa một phân tử ADN dạng vòng và được bao bọc bởi các lớp màng, vì thế tế bào loại này được gọi là tế bào nhân sơ.