Bài 2 trang 34 SGK Sinh học 10. Tế bào chất là gì?

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 52
Bạn đánh giá: Chưa

Tế bào chất là gì?


- Tế bào chất là vùng tế bào nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân hoặc nhân tế bào.

   - Tế bào chất ở mọi loại tế bào đều gồm hai thành phần chính: bào tương (một dạng chất keo bán lỏng chứa nhiều hợp chất hữu cơ và vô cơ khác nhau) và ribôxôm cùng một số cấu trúc khác.