Bài 4 trang 123 SGK Sinh học 11. Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 626
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?


Trong một cung phản xạ xung thần kinh chỉ được dẫn truyền đi theo một chiều vì: các nơron trong cung phản xạ liên hệ với nhau qua xináp, mà xináp chỉ cho xung thần kinh đi theo một chiều.