Bài 3 trang 123 SGK Sinh học 11. Đánh dấu X vào ô vuông cho câu đúng về xináp.

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 95
Bạn đánh giá: Chưa

Đánh dấu X vào ô vuông cho câu đúng về xináp.

 A - Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có miêlin.

B - Tất cả các xináp đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

C - Truyền tin khi qua xináp hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học.

 D - Xináp là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau.


Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có miêlin.

Đáp án: A