Bài 2 trang 123 SGK Sinh học 11. Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp?

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 306
Bạn đánh giá: Chưa

Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp?


Chất trung gian hóa học có vai trò quan trọng trong việc truyền tin qua xináp:

Chất trung gian hóa học được giải phóng khỏi các bóng xináp sẽ đi qua khe xináp và gắn vào thụ thể ở màng sau xináp, làm thay đổi tính thấm ở màng sau và làm xuất hiện xung thần kinh (điện thế hoạt động) lan truyền đi tiếp.