Bài 4 trang 157 SGK Sinh học 11. Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì?

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 61
Bạn đánh giá: Chưa

Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì?


Việc ấp trứng ở hầu hết các loài chim có tác dụng cung cấp và đảm bảo điều kiện nhiệt độ phù hợp giúp hợp tử phát triển bình thường trong trứng.