Bài 2 trang 157 SGK Sinh học 11. Nêu một số nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

Trung bình: 4,34
Đánh giá: 41
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu một số nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.


Một số nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật:

- Thức ăn: có ảnh hưởng mạnh nhất đến sinh trưởng và phát triển của động vật và người.

- Nhiệt độ: Mỗi loài động vật sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ môi trường thích hợp.

- Ánh sáng:

      + Phơi nắng vào mùa lạnh giúp động vật tăng nhiệt độ cơ thể.
      + Tia tử ngoại tác động lên da biến tiền vitamin D thành vitamin D tham gia quá trình hình thành xương.