Bài 4 trang 43 SGK Sinh học 11. Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 44
Bạn đánh giá: Chưa

Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.


Các nguyên tố khoáng có ảnh hưởng đến hệ sắc tố quang hợp:

     - Fe tham gia vào quá trình tổng hợp pocfirin nhân diệp lục

     - Mg, N tham gia vào cấu trúc của phân tử diệp lục.