Bài 3 trang 43 SGK Sinh học 11. Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ.

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 46
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ.


  Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong quang hợp. Các nhiệt độ như cực tiểu và cực đại đối với quang hợp tùy thuộc vào đặc điểm sinh thái, xuất xứ, pha sinh trưỏng, phát triển của loài cây. Trong giới hạn nhiệt độ sinh học đối với từng giống, loài cây, pha sinh trưởng và phát triển, cứ tăng nhiệt độ thêm 100 thì cường độ quang hợp tăng lên 2 - 2.5 lần.