Bài 4 Trang 73 SGK Lịch sử 10. Lập bảng thống kê những điểm chính về các bộ lạc Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai theo các nội dung: địa bàn cư trú, công cụ lao động, hoạt động kinh tế.

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 55
Bạn đánh giá: Chưa

Lập bảng thống kê những điểm chính về các bộ lạc Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai theo các nội dung: địa bàn cư trú, công cụ lao động, hoạt động kinh tế.


Nội dung       Phùng Nguyên            Sa Huỳnh                               Đồng Nai
Địa bàn cư trú Trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ ngày nay.
Nam Trung Bộ
 
Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Long An,…
Công cụ lao động Chủ yếu bằng đá, tre, gỗ, xương,.. Ngoài ra còn có công cụ bằng đồng thau. Chủ yếu bằng đá. Đã biết chế tác và sử dụng đồ sắt.

 
Bên cạnh các công cụ bằng đá là chủ yếu còn có một số hiện vật bằng đồng, vàng, thủy tinh.
Hoạt động kinh tế  Nông nghiệp lúa nước, chăn nuôi gia súc, làm đồ gốm. Nông nghiệp trồng lúa và các cây trồng khác, làm gốm, dệt vải, làm đồ trang sức, rèn sắt.
 
Làm nghề nông trồng lúa nước và các cây lương thực khác. Ngoài ra, còn khai thác sản vật rừng, săn bắn, làm nghề thủ công.