Bài 3 Trang 73 SGK Lịch sử 10. Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa gì đối với các bộ lạc sống trên đất nước ta cách đây khoảng 3000-4000 năm?

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 42
Bạn đánh giá: Chưa

Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa gì đối với các bộ lạc sống trên đất nước ta cách đây khoảng 3000-4000 năm?


Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các bộ lạc sống trên đất nước ta,  làm tiền đề cho sự chuyển biến xã hội.  Thúc đẩy sự tan rã của Công xã thị tộc từng bước đưa  Xã hội bước sang thời kì  dựng nước đầu tiên