Bài 4 Trang 90 SGK Lịch sử 10. Lập bảng thống kê thời gian thống trị của các triều đại phong kiến Việt Nam từ TK X đến TK XV

Trung bình: 4,41
Đánh giá: 46
Bạn đánh giá: Chưa

Lập bảng thống kê thời gian thống trị của các triều đại phong kiến Việt  Nam từ TK X đến TK XV


Tên triều đại Thời gian thống trị
NGÔ 939 - 944
ĐINH 968 - 980
TIỀN LÊ 980 - 1009
1009 - 1225
TRẦN 1225 - 1400
HỒ 1400 - 1428
LÊ SƠ 1428 -  1527