Bài 5 trang 125 SGK Sinh học 12. Hãy chọn câu đúng nhất.

Trung bình: 4,23
Đánh giá: 26
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy chọn câu đúng nhất. Khi nào thì ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó là thuộc về hai loài khác nhau?

A. Hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh.

B. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau.

C. Hai cá thế đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh hoá giống nhau.

D. Hai cá thể đó không giao phối với nhau.


Hai cá thể thuộc 2 loài khác nhau khi chúng cách ly sinh sản 

Đáp án: D