Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) SGK Ngữ Văn lớp 12