Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) SGK Ngữ Văn lớp 12