Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên) SGK Ngữ Văn lớp 12