Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Trung bình: 4,12
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Nghị luận về một tư tưởng đạo lí SGK Ngữ Văn lớp 12

1. Đề tài

  • - Nhận thức: lí tưởng, mục đích sống...
  • - Tâm hồn, tính cách: lòng yêu nước, lòng nhân ái, vị tha, tính khiêm tốn, giản dị, ích kỉ...
  • - Quan hệ gia đình: tình mẫu tử, anh em..
  • - Quan hệ xã hội: tình thssyf trò, nghĩa bạn bè...

2. Nội dung, yêu cầu: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí là bàn về 1 tư tưởng đạo lí nhằm giới thiệu, giải thích, phân tích, biểu dương những mặt đúng, bác bỏ những biểu hiện sai lệch xung quanh vấn đề bàn luận, từ đó rút ra bài học nhận thức và hành động cần thiết về tư tưởng đạo lí

Người viết cần thể hiện quan điểm đúng đắn, đồng thời bộc lộ rõ tình cảm thái độ bản thân

3. Các thao tác: phân tích, so sánh, chứng minh, bác bỏ, bình luận...

4. Cấu trúc triển khai tổng quát: 

  • - Giới thiệu, giải thích tư tưởng đạo lí cần bàn luận 
  • - Phân tích, biểu dương ,mặt đúng; phê phán, bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan 
  • - Neu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động về tư tưởng đạo lí