Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình SGK Tin Học lớp 11

1. Ngôn ngữ lập trình:

Là ngôn ngữ dùng để diễn tả thuật toán sao cho máy tính hiểu và thực hiện được. Có 3 loại NNLT:

- Ngôn ngữ máy: Các lệnh được mã hóa bằng các kí hiệu 0 – 1. Chương trình được viết trên ngôn ngữ máy có thể được nạp vào bộ nhớ và thực hiện ngay.

- Hợp ngữ: sử dụng các từ viết tắt tiếng Anh để diễn tả câu lệnh.

- Ngôn ngữ bậc cao: Các lệnh được mã hóa bằng một ngôn ngữ gần với ngôn ngữ Tiếng Anh. Chương trình viết trên ngôn ngữ bậc cao phải được chuyển đổi thành chương trình trên ngôn ngữ máy mới có thể  thực hiện được. Phải sử dụng một chương trình dịch để chuyển đổi. Lập trình bằng ngôn ngữ bậc cao dễ viết  hơn vì các lệnh được mã hóa gần với ngôn ngữ tự nhiên. Lập trình trên ngôn ngữ máy rất khó, thường các chuyên gia lập trình mới lập trình được.

2. Lập trình:

 Lập trình là việc sử dụng cấu trúc dữ liệu và các lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán.

3. Chương trình dịch:

a. Biên dịch (compiler) : 

  • Bước 1 : Duyệt, phát hiện lỗi, kiểm tra tính đúng đắn của lệnh trong chương trình nguồn.
  • Bước 2 : Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình trên ngôn ngữ máy.

Thuận tiện cho các chương trình ổn định và cần thực hiện nhiều lần.

b. Thông dịch (interpreter):

  • Bước 1 : Kiểm tra tính đúng đắn của lệnh tiếp theo trong chương trình nguồn.
  • Bước 2 : Chuyển lệnh đó thành ngôn ngữ máy.
  • Bước 3 : Thực hiện các câu lệnh vừa được chuyển đổi .

Phù hợp với môt trường đối thoại giữa người và máy.

4. So sánh giữa biên dịch và thông dịch:

  Thông dịch Biên dịch
Kiểm tra và dịch từng dòng X  
Kiểm tra và dịch toàn bộ   X
Chuyển thành ngôn ngữ máy X X
Lưu trử để sử dụng lại   X