Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa
Khi làm việc với Turbo Pascal, trong máy tính cần có các tệp, đó là: turbo.exe, turbotpl, graph.tpu, egavga.bgi.

Khi làm việc với Turbo Pascal, trong máy tính cần có các tệp, đó là: turbo.exe, turbotpl, graph.tpu, egavga.bgi.

Màn hình làm việc của TP có thể như hình dưới đây:

Màn hình làm việc của Tubor Pascal
Màn hình làm việc của Tubor Pascal

Nhấp chuột lên mục File hoặc nhấn phím F2 (Hình 2); Hộp thoại Save file As xuất hiện. Xứ lí hộp thoại:

  • Gõ tên tệp PTB2 vào mục Save file as
  • Gõ phím Enter hoặc nhấn phím OK.
Nhấp chuột lên mục File

Một số tổ hợp phím thông dụng:

  • Biên dịch chương trình: Nhấn tổ hợp phím Alt+F9
  • Chạy chương trình: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9
  • Đóng cửa sổ chương trình: Nhấn tổ hợp phím Alt+F9
  • Thoát khỏi phần mềm: Nhấn tổ hợp phím Alt+X